Cenník 2020-10-07T08:24:51+00:00

Cenník služieb

Vedenie účtovníctva

Právnická osoba, platca DPH

od 0 do 100 položiek mesačne 1 € za položku
od 101 do 200 položiek mesačne 0,9 € za položku
od 201 položiek mesačne 0,8 € za položku

Právnická osoba, neplatca DPH

od 0 do 100 položiek mesačne 0,9 € za položku
od 101 do 200 položiek mesačne 0,9 € za položku
od 201 položiek mesačne 0,7 € za položku
Účtovná položka je jeden účtovný zápis.

Vypočítajte si mesačnú cenu za vedenie účtovníctva priloženom súbore (formát XLS, 10 kB).

Spracovanie miezd

od 1 do 10 zamestnancov 10 € zamestnanec/mesiac
od 11 do 20 zamestnancov 9 € zamestnanec/mesiac
od 21 do 30 zamestnancov 8 € zamestnanec/mesiac
od 31 a viac podľa dohody

Závierky

Jednoduché účtovníctvo 159 €
Podvojné účtovníctvo 250 € – 1000 €, resp. 30 €/hod.

Poznámka: Výška závisí od rozsahu prác; resp. charakteru podnikateľskej činnosti

Cena zahŕňa:

  • tvorba rezerv do účtovného obdobia
  • tvorba opravných položiek
  • inventúry všetkých účtov
  • daňové priznanie, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k závierke
  • podanie daňového priznanie prostredníctvom elektronickej podateľne
  • oznámenie schválenia závierky do Registra závierok

Príjmy a dane

Príjmy zo závislej činnosti,
tuzemsko
Daňové priznanie A 40 €
Príjmy zo závislej činnosti,
zahraničie
Daňové priznanie A 80 €
Príjmy zo závislej činnosti,
tuzemsko + zahraničie
Daňové priznanie A 80 €
Príjmy zo živnosti
s uplatnením paušálnych výdavkov
Daňové priznanie B 80 €
Príjmy z prenájmu Daňové priznanie B 245 €
Daň z motorových vozidiel
(+ každé ďalšie vozidlo)
20 €
(+15 €)

Iné Služby

Spracovanie dokladov
(tlačenie dokladov zaslaných mailom, pokladničných dokladov,
evidencia faktúr…)
10 €/hod.
Vlastné excelovské reporty dodané klientom 30 €/hod.
Spracovanie žiadosti o zníženie platenia preddavkov na daň z príjmov
(+ podklad k žiadosti, zostavenie účtovnej závierky)
50€/ks
Zastupovanie počas daňovej kontroly, kontroly zo Sociálnej poisťovne 33€/hod.
Elektronické odoslanie schválenej závierky do Registra závierok 25€/ks

Po osobnej alebo telefonickej alebo mailovej konzultácii budú ceny a požiadavky upresnené podľa vašich predstáv.

Kontaktujte nás!